Lär dig komponera

Precis som en konstnär skapar sin målning, kan du komponera ditt porträtt. Du väljer vilket utsnitt bilden ska ha, ett nära porträtt, eller längre ifrån? Välj vinkel, rakt framifrån är enklast men inte alltid mest intressant. Böj på benen, eller ställ dig på en stol! Undvik stökiga bakgrunder, det tar fokus från ansiktet. Uppmärksamma även färger och former i bilden.

Notera tipsen under respektive exempelbild. Har du fler tips som passar denna rubrik – eller har du kanske synpunkter på dessa tips? Tveka inte att lämna en kommentar.

Bättre porträtt - lär dig komponera, exempel 1
Exempel 1: Välj vilket utsnitt bilden ska ha. Tänk på färger och former i bilden.

Bättre porträtt - lär dig komponera, exempel 2
Exempel 2: Var kreativ, vinkla kameran, böj på knäna eller kliv upp på en stol. Använd dig av horisontella och vågräta linjer för att vägleda betraktaren till huvudpersonen.

Bättre porträtt - lär dig komponera, exempel 3
Exempel 3: Undvik uppstickande föremål bakom huvudet. Det kan ge illusionen av att det ”växer” från huvudet och stör balansen i bilden.

Bättre porträtt - lär dig komponera, exempel 4
Exempel 4: Vi läser en bild från vänster till höger. Här leder staketets linje in oss mot personens ansikte.

Lämna en kommentar