Komponera rätt

En bra grundregel är att lämna lite mer luft framför ett motiv som rör på sig, att låta det röra sig in mot centrum av bilden. På så sätt får man en bättre balans och helheten blir lugnare. Tänk också på att en rörelse åt vänster uppfattas som bakåtsträvande medan en rörelse åt höger uppfattas som framåtsträvande. Testa själv några olika kompositioner och se vad som händer med bilden.

Notera tipsen under respektive exempelbild. Har du fler tips som passar denna rubrik – eller har du kanske synpunkter på dessa tips? Tveka inte att lämna en kommentar.

Komponera rätt, exempel 1
Exempel 1: Här ser vi ett exempel på en bra bildkomposition där de två flickorna springer åt höger och har gott om rörelseutrymme framför sig. Man får en känsla av de rör sig mot någonting och strävar framåt. Foto © Colourbox

Komponera rätt, exempel 2
Exempel 2: Till skillnad från föregående exempel saknar denna bild lugn och harmoni. Personerna upplevs vara på väg ut ur bild och ges inget utrymme att röra sig i. Man får känslan av att de springer tillbaka till någonting, eftersom de rör sig från höger till vänster. Foto © Colourbox

Komponera rätt, exempel 3
Exempel 3: Här ser vi exempel på en annan teknik man kan använda vid rörliga motiv, nämligen panorering. Fotografen gör en rörelse åt höger med kameran och får på så sätt skärpa på motivet medan bakgrunden blir oskarp. Gott om rörelseutrymme till höger. Foto © Colourbox

Lämna en kommentar